NAŠE CESTA

Opatření vychází z roční práce hledání řešení s různými odborníky a lidmi, kteří se zabývají obdobnými problémy. Z těchto schůzek a návrhů bylo sepsáno několik článků, které mapují celou cestu až k vytvoření programu Pod ochranou města. Články si můžete přečíst ZDE