VÝSLEDKY

V ulici M.G. Dobnera jsme během minulého roku dosáhli až překvapivých výsledků. Detailně si můžete přečíst o všech opatřeních a plánu na rok 2021 v podrobné výroční zprávě. 

Základní shrnutí

  • MAPOVÁNÍ - Identifikováno 26 problémových bytů (celkový počet bytů 312)
  • PŘÍMÁ ÚHRADA - (platba poplatků SVJ přímo z dávek nájeníků) byla zavedena u 9 klientů. K dnešnímu dni se jich již 8 odstěhovalo a 1 již celý dluh splatil. Další dlužníci pobírající dávky již v M.G. Dobnera nejsou.
  • NEODMÍTNUTELNÁ PROSTUPNÁ PRÁCE - 13 osob vyloučených z ÚP, 3 osoby se odstěhovali, 24 osob pracuje (různé formy) 7 osob zůstává na ÚP (5 zhoršený zdravotní stav, 2 nezaměstnavatelné)
  • MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI - 13 bytů vystěhovaných, 12 bytů zlepšené chování, 1 byt nespolupracuje (Aktualizace leden 2021 - Poslední nespolupracující byt byl vystěhován, dojde k vystěhování dalších tří bytů (čeká se na ukončení smlouvy v Březnu)